ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ГРОМАДСЬКЕ НАУКОВО-МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ФТИЗІАТРІВ
Дніпропетровська область

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ГРОМАДСЬКЕ НАУКОВО-МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ФТИЗІАТРІВ
Дніпропетровська область

В рамках проекту РАТН "Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні", який фінансується USAID розроблені тренінгові матеріали для сімейних лікарів "Ведення випадку лікарсько-стійкого туберкульозу (ЛС-ТБ)".

Тренінг дозволяє вдосконалити знання та навички учасників щодо сучасних підходів ведення випадків ЛС-ТБ для поліпшення виявлення, діагностики, ефективності лікування та профілактики ЛС-ТБ.
Тривалість тренінгу: 24 години.

 

Тренінг проводиться за підтримки Проекту USAID, який реалізується міжнародною організаціаю РАТН.

Матеріали тренінгу "Моніторинг і оцінка індикаторів діагностики та лікування випадків ТБ з використанням когортного аналізу"

Матеріали, що викладені в посібнику встановлюють уніфіковані підходи до забезпечення якості ведення звітності, моніторингу та оцінки діагностики та лікування туберкульозу на різних рівнях надання медичної допомоги з використанням когортного аналізу, у тому числі за допомогою е-TB Manager.

Тривалість тренінгу: 24 години.

Тренінг проводиться за підтримки Проекту ChallengeTB, який реалізується міжнародною організаціаю РАТН

Посібник для тренерів "Моніторинг і оцінка індикаторів діагностики та лікування випадків ТБ з використанням когортного аналізу"

 

Матеріали тренінгу "Ведення випадку чутливого туберкульозу в закладах ПМСД"

У посібнику детально висвітлюється роль та місце сімейного лікаря як первинної ланки надання медичної допомоги населенню з точки зору боротьби із захворюваністю на туберкульоз. Розглядаються правові засади та принципи взаємодії лікаря сімейної медицини та лікаря-фтизіатра на основі Наказу МОЗ України від 04.09.2014 р. № 620 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної медичної допомоги дорослим. Туберкульоз». Проведено визначення обов`язків сімейного лікаря із забезпечення раннього виявлення захворювання на туберкульоз та з ведення хворого на туберкульоз, що отримує амбулаторне лікування в умовах ПМСД. Розглянуто роль сімейного лікаря у проведенні скринінгу дитячої захворюваності на туберкульоз та забезпеченні первинної профілактики туберкульозу.

Тривалість тренінгу: 24 години.

Тренінг проводиться за підтримки Проекту ChallengeTB, який реалізується міжнародною організаціаю РАТН

Посібник для тренерів "Ведення випадку чутливого ТБ в закладах ПМСД"

Матеріали тренінгу "«Лабораторна діагностика туберкульозу методом бактеріоскопії Забезпечення якості бактеріоскопічних досліджень у лабораторіях"

 Матеріали, що викладенів посібнику встановлюють уніфіковані підходи

до забезпечення якості бактеріологічних досліджень в мережі лабораторій,

що здійснюють діагностику туберкульозу на різних рівнях надання медичноїдопомоги.

Тривалість тренінгу: 24 години.

Матеріали тренінгу "Ведення випадку мультирезистентного туберкульозу" для загально-лікувальної мережі

Тренінг представляє міжнародні підходи до ведення випадку стійких до медичних препаратів форм туберкульозу, правильне застосування протитуберкульозних препаратів другого ряду, можливі побічні ефекти медпрепаратів та їх корекцію, міжнародні підходи до інфекційного контролю за туберкульозом та мотивацію пацієнта до завершення повного курсу лікування. Тривалість тренінгу: 24 години.

 

Тренінг проводиться за підтримки Проекту ChallengeTB, який реалізується міжнародною організаціаю РАТН
© 2013-2020 Громадська організація
«Громадське науково-медичне об’єднання фтизіатрів»