ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ГРОМАДСЬКЕ НАУКОВО-МЕДИЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ФТИЗІАТРІВ
Дніпропетровська область

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ГРОМАДСЬКЕ НАУКОВО-МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ФТИЗІАТРІВ
Дніпропетровська область

День 1, Сесiя 1 - Завдання та програма тренінгу

День 1, Сесiя 2 - Етіологія, патогенез, шляхи передачі туберкульозу

День 1, Сесiя 3 - Епідеміологічна ситуація з ТБ та МРТБ у світі та Україні

День 1, Сесiя 4 -Теоретичнi основи формування резистентності

День 1, Сесiя 5 - Основні принципи виявлення та діагностики туберкульозу

День 1, Сесiя 5 - Сучасні методи лабораторної діагностики ТБ

День 1, Сесiя 6 - Протитуберкульознi препарати

День 1, Сесiя 7 - Визначення результатiв лiкування. Монiторинг лiкування

День 1, Сесія 8 - Підведення підсумків

День 2, Сесiя 1 - День 2-й

День 2, Сесiя 2 - Формування дiагнозів

День 2, Сесiя 3 - Основнi принципи хiмiотерапii хворих на МЛС-ТБ та ШЛС-ТБ

День 2, Сесiя 4 - Органiзацiя лiкувального процесу. Амбулаторне лікування

День 2, Сесiя 5 - Робота в групах. Моделі надання медичної допомоги хворим на ЛС-ТБ

День 2, Сесiя 6 - Формування прихильності до лікуванняДень 2, Сесія 7 - Підведення підсумків

День 3, Сесiя 1 - День 3-й

День 3, Сесiя 2 - Особливості ведення випадку МЛС-ТБ у ВІЛ-інфікованих хворих

День 3, Сесiя 2 - Особливості перебігу ТБ у ВІЛ-інфікованих

День 3, Сесiя 3 - Принципи інфекційного контролю

День 3, Сесiя 4 - Профілактика ТБ
© 2013-2020 Громадська організація
«Громадське науково-медичне об’єднання фтизіатрів»